Král nebes

[:cz]

Král nebes

Velká moteta pro slavnostní liturgii
M.-R. de Lalande

Chantal Santon-Jeffery – soprán
Reinoud Van Mechelen – tenor
François Joron – tenor
Lisandro Abadie – baryton

LES PAGES & LES CHANTRES
du Centre de musique baroque de Versailles – sbor

COLLEGIUM MARIANUM – orchestr
Jana Semerádová – umělecká vedoucí
Lenka Torgersen – dessus de violon, koncertní mistr

Olivier Schneebeli – dirigent


Úterý 11. 7. 2017, 19.30
kostel sv. Šimona a Judy,

Dušní, Praha 1

Za laskavé podpory Francouzského institutu a ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles.

Jaký je rozdíl mezi motetem a „velkým motetem“? Samozřejmě veliký! Monumentální moteta Michela-Richarda de Lalanda vznikala pro rozlehlou a okázale zdobenou Královskou kapli, již zakladatel Zámku ve Versailles Ludvík XIV. nechal vystavět, aby vyzdvihl svoji zbožnost. De Lalande v motetech mistrovsky užívá kontrastů sborových částí a árií, kompoziční vynalézavost však nechybí ani instrumentálnímu doprovodu. De Lalandovy hudební skvosty, které na úvod 18. ročníku Letních slavností staré hudby zazněly v novodobé světové premiéře, jsou tak majestátní, že se k jejich provedení musely setkat hned tři ansámbly: sbor Centra barokní hudby ve Versailles Les Pages et Les Chantres, rozšířený orchestr Collegium Marianum a čtveřice věhlasných pěvců – Chantal Santon-Jeffrey, Reinoud Van Mechelen, François Joron a Lisandro Abadie. Za řízení Oliviera Schneebeliho spojili 11. července v kostele sv. Šimona a Judy své síly spolu s oběma světci, aby vyzdvihli duchovní rozměr zářivého le Roi du Soleil…

[DDET Program koncertu]

Michel-Richard de Lalande (1657–1726)
Grands motets
Dominus regnavit (novodobá světová premiéra)
De profundis
Venite exultemus (novodobá světová premiéra)

Grande Pièce royale

[/DDET]

Les Pages & Les Chantres

[nggallery id=303]

Zpět na Program 2017

[:en]

King of Heavens

Grands Motets for the Royal Chapel
M.-R. de Lalande

Chantal Santon-Jeffery – dessus
Reinoud Van Mechelen – haute-contre
François Joron – taille
Lisandro Abadie – basse-taille

LES PAGES & LES CHANTRES
du Centre de musique baroque de Versailles – choir

COLLEGIUM MARIANUM – orchestra
Jana Semerádová – artistic director
Lenka Torgersen – dessus de violon, concert master

Olivier Schneebeli – conductor

 
Tuesday 11. 7. 2017, 19.30
Sts Simon and Jude Church,

Dušní, Praha 1

With the kind support of the French Institute and in collaboration with the Centre de musique baroque de Versailles.

What is the difference between a “motet” and a “grand motet”? A great one, of course! The monumental motets of Michel-Richard de Lalande were intended for the spacious and lavishly decorated Royal Chapel built by the founder of the Versailles Chateau, Louis XIV, to confirm his piety. In his motets, de Lalande masterfully combines choir and solo aria passages, in a way similar to the baroque opera, but originality marks his compositional approach in the instrumental parts as well. The performance of these baroque gems has called for the participation of three ensembles: the Choir of the Centre for Baroque Music in Versailles, Les Pages et Les Chantres, Collegium Marianum orchestra, and a quartet of brilliant soloists – Chantal Santon-Jeffrey, Reinoud Van Mechelen, Fraçois Joron, and Lisandro Abadie. Under the baton of Olivier Schneebeli they will meet at the Sts Simon and Jude Church in Prague on 11 July and join their forces to perform these magnificent compositions, in some cases in modern world premiere, in order to celebrate the spiritual dimension of the resplendent Roi du Soleil

[DDET Concert programme]

Michel-Richard de Lalande (1657–1726)
Grands motets
Dominus regnavit (modern world premiere)
De profundis
Venite exultemus (modern world premiere)

Grande Pièce royale

[/DDET]

Les Pages & Les Chantres

[nggallery id=303]

Return to Program 2017

[:]