Virtuosové na saském dvoře

DRESDEN

 

Pátek 11. 7. 2003, 19.30 hod.
Barokní knihovní sál, Melantrichova 19, Praha 1

 

Xenia Löffler – barokní hoboj
Daniel Deuter – barokní housle
Györgyi Farkas – barokní fagot
Pablo Kornfeld – cembalo
&
Jana Semerádová – flauto traverso
Hana Fleková – barokní violoncello
Jan Krejča – teorba

 

Období největšího rozkvětu saské metropole Drážďan začalo roku 1694 nástupem kurfiřta Friedricha Augusta I. na trůn. Za jeho vlády se staly Drážďany jedním z nejvýznamnějších středoevropských kulturních center. Dvorní kapela byla nikoli jediným, zdaleka však nejvýznamnějším drážďanským hudebním tělesem. Kromě domácích hudebníků v ní působila řada virtuosů z Francie či Itálie a uplatnění v ní postupně našlo též několik hudebníků pocházejících z Čech, mezi něž patřil i J. D. Zelenka. Jeho skladby a virtuózní díla F. M. Veraciniho, G. Brescianella, J. D. Heinichena a J. G. Pisendela předvedli sólisté z Německa, Maďarska a Argentiny (Xenia Löffler – barokní hoboj, Daniel Deuter – barokní housle, Györgyi Farkas – barokní fagot, Pablo Kornfeld – cembalo).