20200730_LSSH_Kvetina-milosti_PetraHajska_26
Záznam koncertu

Koncerty 21. ročníku zazněly v mezinárodní síti rozhlasů Eurorádia (EBU)

Meditatio byl vysílán v Belgickém (10. 11.) a Polském rozhlase.
Květina milosti zazněl v Litevském, Belgickém (27. 11.), Švédském a Polském rozhlase.
Pallas nordica zazněl v Südwestrundfunk (Baden-Baden), dále v Hessenském (21. 12.), Belgickém, Litevském (12. 11.), Švédském, Polském a Sárském (21. 12.) rozhlase.