20200723_LSSH_Meditatio_PetraHajska_38
Záznam koncertu

Tři koncerty 21. ročníku k poslechu na vlnách ČRo 3 Vltava

ČRo 3 Vltava pořídil záznamy tří koncertů z programu festivalu 2020. Poslechnout si je bylo možné v rámci pořadu ‚‚Polední koncert‘‘: Meditatio byl na programu 19. 10., Květina milosti vykvetla 20. 10. a Pallas nordica zazněla 21. 10. 2020.