Souboj barokních titánů

P o s t l u d i u m

Braniborská slavnost
aneb

Souboj barokních titánů

François Fernandez – violoncello da spalla
COLLEGIUM MARIANUM – orchestr
Jana Semerádová – umělecká vedoucí
Lenka Torgersen – koncertní mistr

Středa 17. října 2012 od 19.30
Rudolfova galerie, Pražský hrad

Ojedinělý zážitek nabídl zvláštní koncert, na němž charismatický virtuos François Fernandez představil znovuobjevený sólový nástroj „violoncello da spalla“ (náramenní violoncello). Viloloncello da spalla, jehož podobu jsme dosud znali jen z výtvarných děl a partitur z 18. století, bylo menší než violoncello a často se na ně hrálo vestoje. Bach tento pětistrunný nástroj předepsal pro svou 6. Violoncellovou suitu a pro krásná sóla v některých kantátách, jiní skladatelé dávali nástroji někdy přednost kvůli jasnějšímu a nosnějšímu zvuku. Violoncello da spalla je proto ideálním adeptem například pro interpretaci náročného cellového partu v 6. Braniborském koncertu, ale také v mnoha skladbách Telemannových.

Program
Antonio Vivaldi – Concerto „Il gardellino“
Johann Sebastian Bach – Braniborský koncert No. 4 a No. 6
Wilhelm Friedemann Bach – Adagio a Fuga g moll
Georg Philippe Telemann – Triple Concerto A dur

[nggallery id=152]

Souboj barokních titánů
Svatava Barančicová, Opera PLUS, 19. 10. 2012

… V Bachově Braniborském koncertu č. 6 jsme slyšeli ještě úspornější těleso pouze o sedmi hráčích! Velkou příležitost zde dostalo i violoncello da spalla. Ve složitém předivu poslední věty si předávalo rychlé motivy s violami. Přesto, že koncert zazněl v tak neobvyklém a malém obsazení (dvě violy, dvě gamby, violoncello daspalla, violon a cembalo), na genialitě Bachovy hudby to nic neubralo. …

Zpět na Program 2012

 

 

Koncert se konal s laskavou podporou

Magistrát hl. m. Prahy

Institut Francais

 

a ve spolupráci se Správou Pražského hradu
v rámci cyklu Hudba Pražského hradu

Správa Pražského hradu

 


Mediální partneři

ČRo Vltava

Harmonie

Opera PLUS

Literární noviny

 

 

<p class=“odstavec_3_podtitul“><strong><em><strong>P o s t l u d i u m </strong></em></strong><span class=“h2″> </span></p>
<p class=“h2″><span class=“h4″><span class=“h3″>Braniborská slavnost</span><span class=“h3″><br /><span class=“h4″>aneb</span></span></span><br />Souboj barokních titánů</p>
<p class=“odstavec_1_text“><strong><em><span class=“h4″><strong> </strong></span></em></strong><a href=“http://www.letnislavnosti.cz/letni-slavnosti/cv/cv-2012/francois-fernandez/“><strong>François Fernandez</strong></a> – violoncello da spalla<br /><a href=“http://www.letnislavnosti.cz/letni-slavnosti/cv/cv-2012/cv-collegium-marianum/“><strong>COLLEGIUM MARIANUM</strong></a> – orchestr<br /><a href=“http://www.letnislavnosti.cz/letni-slavnosti/cv/cv-2012/cv-jana-semeradova/“>Jana Semerádová</a> – umělecká vedoucí<br />Lenka Torgersen – koncertní mistr</p>
<p class=“odstavec_1_text“><strong>Středa 17. října 2012 od 19.30<br /><a href=“http://www.letnislavnosti.cz/letni-slavnosti/koncertni-saly/rudolfova-galerie/“>Rudolfova galerie</a>, Pražský hrad</strong></p>
<p><a href=“http://vstupenky.letnislavnosti.cz/incoming.aspx?eventid=446&amp;successredirect=http://www.letnislavnosti.cz&amp;failedredirect=http://www.letnislavnosti.cz/letni-slavnosti/vstupenky/seznam-koncertu/“><strong><img style=“float: right;“ title=“Koupit_rezervovat_online“ src=“http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2012/05/Tlačítko-koupit.jpg“ alt=“Koupit_rezervovat_online“ width=“200″ height=“29″ /></strong></a><span class=“odstavec_1_text“>Vstupenky: 500, 350, 250 Kč</span></p>
<p>&nbsp;</p>

<p class=“odstavec_1_text“>Ojedinělý zážitek nabídne koncert, na kterém charismatický virtuos François Fernandez zahraje na znovuobjevený sólový nástroj „<strong>violoncello da spalla</strong>“ (náramenní violoncello), jehož podobu jsme dosud znali jen z výtvarných děl a partitur z 18. století. Violoncello da spalla bylo menší než violoncello a často se na ně hrálo vestoje, přičemž nástroj spočíval horizontálně na pravém hráčově rameni. Bach tento pětistrunný nástroj předepsal pro svou 6. Violoncellovou suitu a pro krásná sóla v některých kantátách, jiní skladatelé nástroji někdy dávali přednost i před violoncellem, a to kvůli jasnějšímu a nosnějšímu zvuku. Violoncello da spalla je proto ideálním adeptem například na interpretaci náročného cellového partu v 6. Braniborském koncertu, ale také v mnoha skladbách Telemannových.</p>
<p>&nbsp;</p>

<p class=“odstavec_1_text“><span class=“h3″><strong>Program</strong></span><br /><strong>Antonio Vivaldi </strong>– Concerto „Il gardellino“<br /><strong>Johann Sebastian Bach </strong>– Braniborský koncert No. 4 a No. 6<br /><strong>Wilhelm Friedemann Bach</strong> – Adagio a Fuga g moll<br /><strong>Georg Philippe Telemann</strong> – Triple Concerto A dur</p>
<p>&nbsp;</p>

<p style=“text-align: center;“><img class=“aligncenter“ title=“Francois Fernandez hraje na violu d´amore na koncertě souboru Collegium Marianum (2009) “ src=“http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2012/07/Jana-Semeradova_Francois-Fernandez_web.jpg“ alt=“Francois Fernandez hraje na violu d´amore na koncertě souboru Collegium Marianum (2009) “ width=“511″ height=“340″ /></p>
<p style=“text-align: center;“><em>François Fernandez hraje na violu d´amore (koncert souboru Collegium Marianum, Praha 2009)<br /></em></p>
<p class=“odstavec_1_text“ style=“text-align: right;“><a href=“http://www.letnislavnosti.cz/letni-slavnosti/program/program-2012/“><strong>Zpět na Program 2012</strong></a></p>
<p class=“h3″>Vstupenky</p>
<p><span class=“odstavec_1_text“><a href=“&lt;a href=&quot;http://vstupenky.letnislavnosti.cz/incoming.aspx?eventid=446&amp;amp;successredirect=http://www.letnislavnosti.cz&amp;amp;failedredirect=http://www.letnislavnosti.cz/letni-slavnosti/vstupenky/seznam-koncertu/&quot;&gt;&lt;/a&gt;“></a></span></p>
<p><span class=“odstavec_1_text“>Senioři a studenti sleva 10 % z ceny vstupenky.<br />Držitelé průkazu ZTP a ZTP-P a doprovodná osoba sleva 50 % z ceny vstupenky.<br /><strong><br />PŘEDPRODEJ VSTUPENEK</strong><br />Festivalová pokladna<br /><strong>Maďarské kulturní středisko</strong>, Rytířská 27, Praha 1 (metro Můstek),<br />pokladna otevřena <strong>30. 7.</strong>, <strong>1. 8.</strong> a<strong> 6. 8.</strong> <strong>od 10 do 16 hod.</strong> <br />a od <strong>17. 9. 2012 každou STŘEDU od 10 do 18 hod.</strong><br />tel.: 224 229 462, 731 448 346,<br />e-mail: vstupenky@letnislavnosti.cz</span></p>
<p><span class=“odstavec_1_text“><strong>Informační středisko na II. nádvoří Pražského hradu</strong><br />www.kulturanahrade.cz</span></p>
<p>&nbsp;</p>

<p style=“text-align: center;“><span class=“h3″>Koncert se koná s laskavou podporou</span></p>
<table style=“width: 314px; height: 97px;“ border=“0″ align=“center“>
<tbody>
<tr>
<td>
<p><a href=“http://magistrat.praha-mesto.cz/“ target=“_blank“><img class=“alignright“ title=“Magistrát hl. m. Prahy“ src=“http://www.collegiummarianum.cz/wp-content/uploads/2010/01/HMP_logo_bar-150×150.jpg“ alt=“Magistrát hl. m. Prahy“ width=“72″ height=“72″ /></a></p></td>
<td>
<p style=“text-align: center;“><a href=“http://www.institutfrancais.com/“ target=“_blank“><img title=“Institut Francais“ src=“http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2012/07/IF_logo-Praha_new.jpg“ alt=“Institut Francais“ width=“132″ height=“86″ /></a></p></td>
</tr>
</tbody></table>
<p>&nbsp;</p>

<p style=“text-align: center;“><span class=“h3″>a ve spolupráci se Správou Pražského hradu <br />v rámci cyklu Hudba Pražského hradu</span></p>
<table border=“0″ align=“center“>
<tbody>
<tr>
<td><a href=“http://www.hrad.cz/“ target=“_blank“><img title=“Správa Pražského hradu“ src=“http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2011/07/SPH_definitivni4.jpg“ alt=“Správa Pražského hradu“ width=“129″ height=“54″ /></a></td>
</tr>
</tbody></table>
<p>&nbsp;</p>

<p style=“text-align: center;“><strong><br class=“h4″ /><span class=“h3″>Mediální partneři</span></strong></p>
<table style=“width: 327px; height: 168px;“ border=“0″ align=“center“>
<tbody>
<tr>
<td>
<p style=“text-align: center;“><a href=“http://www.rozhlas.cz/vltava/portal/“ target=“_blank“><img title=“ČRo Vltava“ src=“http://www.baroknipodvecery.cz/wp-content/uploads/2010/01/cro-vltava.png“ alt=“ČRo Vltava“ width=“124″ height=“49″ /></a></p></td>
<td>
<p style=“text-align: center;“><a href=“http://www.muzikus.cz/casopis-harmonie/“ target=“_blank“><img title=“Harmonie“ src=“http://www.collegiummarianum.cz/wp-content/uploads/2010/03/HARMONIE_logo_rgb.jpg“ alt=“Harmonie“ width=“127″ height=“51″ /></a></p></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p style=“text-align: center;“><a href=“http://www.operaplus.cz/“ target=“_blank“><img class=“aligncenter“ title=“Opera PLUS“ src=“http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2011/12/Opera-PLUS.jpg“ alt=“Opera PLUS“ width=“90″ height=“59″ /></a></p></td>
<td><a href=“http://www.literarky.cz“ target=“_blank“>
<p>&nbsp;</p>

<p style=“text-align: center;“><img title=“Literární noviny“ src=“http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2012/05/Literární-noviny.jpg“ alt=“Literární noviny“ width=“144″ height=“54″ /></p>
</a>
<p><a href=“http://www.literarky.cz“ target=“_blank“></a></p></td>
</tr>
</tbody></table>

In progress…