Téma

MEDITERRANEO

Vydejte se s námi do stínu olivovníku!

Program 19. ročníku Letních slavností staré hudby nás zavede do hudebního světa Středozemí. Mediterán, či „Mediterraneo“, je kulturní fenomén spjatý s vysoce inspirativním prostředím oblasti omývané Středozemním mořem, kterou lze vymezit mimo jiné též výskytem olivovníku. Na středomořských březích a v přilehlých krajích se ovšem odedávna dařilo nejen olivovníku.

 

Prostor je odnepaměti kolébkou a domovem mnoha rozvinutých kultur, jejichž vlivy na další evropské tradice lze sledovat samozřejmě také v období renesance a velmi silně pak v baroku. V hudbě je inspirace Středomořím patrná na rovině tematické, tedy všude tam, kde například příběhy antických bájí poskytly látku barokním operám a kantátám. Lze ji však vysledovat i v rovině přejímání konkrétních prvků lokálních hudebních stylů; proslulý je například motiv folie, který z iberského poloostrova pronikl do hudebních tradic velké části Evropy.

Program nadcházejícího ročníku se zaměří na několik hlavních linií vlivu Středozemí na hudební kulturu v širším evropském prostoru.

 

V první řadě půjde o programy dokládající míru tematického propojení hudebně-dramatických děl vrcholného baroka s dávnými příběhy odehrávajícími se ve vodách Středozemního moře, na jeho ostrovech a březích.

Královny Středomoří

Úvodní koncert festivalu s názvem Královny Středomoří představí výběr z vokálních děl autorů spjatých s hudebním děním u francouzského královského dvora. Árie J.-B. Lullyho, A. Campry, J.-Ph. Rameaua a dalších, vystavěné na osudech bájných hrdinek antických mýtů, zaznějí v podání sopranistky Véronique Gens a vynikajícího francouzského ansámblu Les Ambassadeurs.

DETAIL KONCERTU

 

Láska a zrada

Další koncert této tematické osy nazvaný Láska a zrada nabídne příběhy antických mýtů odehrávající se z větší části na středomořských ostrovech, a to jak skutečných, tak i fiktivních. Německá sopranistka Hanna Herfurtner a lautten compagney BERLIN uvedou díla G. F. Händela a jeho italských a německých současníků – A. Scarlattiho, N. Porpory, C. H. Grauna či J. A. Hasseho.

DETAIL KONCERTU

Další oblast středozemního vlivu – dalo by se říci až bezbřehou – představuje hudba duchovní, jak dokládá program s názvem Mezi nebem a zemí.

Mezi nebem a zemí

Tuzemský Tiburtina Ensemble pod vedením Barbory Kabátkové a ve spolupráci s italskými hráči na nyckelharpu Angelou Ambrosini a Marcem Ambrosinim uvedou laudy ze slavného středověkého rukopisu Laudario di Cortona.

DETAIL KONCERTU

V případě ostatních koncertů půjde o programy svým způsobem cestopisné, které posluchače pozvou na plavbu Středozemím se zastávkami na nejrozmanitějších hudebně a kulturně inspirativních místech.

Un compás

Pražanům již známý Euskal Barrokensemble z Baskicka, rozšířený tentokrát o fenomenálního hráče na setar (perskou loutnu) Kiyu Tabassiana, přiveze program, jehož název – Un compás – napovídá, že půjde o hudební putování ze Španělska až k branám Orientu.

DETAIL KONCERTU

La tempesta di mare

Na festival se letos také vrací skvělý polský soubor {oh!} Orkiestra Historyczna. V programu La tempesta di mare nás bezpečně provede mořskou bouří (odtud název koncertu), abychom společně zakotvili postupně ve dvou slavných přístavech italského severu, které byly v 17. a 18. století také významnými hudebními centry.

DETAIL KONCERTU

Barroco napoletano

S dalším italským přístavním městem a jeho jižanským hudebním temperamentem nás seznámí program Barocco napoletano. V podání vlámské sopranistky Lore Binon a souboru, který hraje pod vedením známé hráčky na historické harfy Sarah Louisy Ridy, zaznějí rozmanité písně a tance z Neapole a kraje ve stínu sopečné hory Vesuv.

DETAIL KONCERTU

Poslední a zároveň nejreprezentativnější z těchto hudebních výprav po Středomoří bude závěrečný koncert festivalu: Evropa galantní.

Evropa galantní

Ve Dvořákově síni Rudolfina zazní v podání sedmi špičkových zahraničních sólistů a spojených souborů Les Folies françoises a Collegium Marianum koncertní provedení opery A. Campry L’Europe galante. Její obsah představuje hudební zpracování více než atraktivního tématu – podob milostných dobrodružství a námluv od Španělska přes Itálii až po Turecko.

DETAIL KONCERTU

Devatenáctý ročník festivalu pokračuje v programové linii připravované ve spolupráci s prestižním Centrem pro barokní hudbu ve Versailles (Centre de musique baroque de Versailles – CMBV). Více o spolupráci…