Salón korunní princezny

[:cz]

Salón korunní princezny

Italské kantáty pro Marii Josefu Saskou
J. A. Hasse, A. Vivaldi, L. Leo, J.-Ph. Rameau

Raffaella Milanesi – soprán

ENSEMBLE ODYSSEE (Nizozemí)
Andrea Friggi – cembalo, umělecký vedoucí
Anna Stegmann – zobcové flétny
Eva Saladin – barokní housle
Ivan Iliev – barokní housle
Agnieszka Oszanca – barokní violoncello

Pondělí 31. 7. 2017, 20.00
Zámek Troja

U Trojského zámku 1, Praha 7

Ve spolupráci s Italským kulturním institutem v Praze. Pod záštitou Italského kulturního institutu v Praze a velvyslance Nizozemského království, Jeho Excellence Eduarda W. V. M. Hoekse.

Koncert natáčí ČRo 3 Vltava.

Vstupenky: 900, 650 Kč

Poslední červencový den se stal osudným Zámku Troja. Troja totiž byla znovu dobyta! Tentokrát však nikoliv bojovým umem a důvtipem Odysseovým, nýbrž souborem, který nese hrdinovo jméno. Ensemble Odyssee podobně jako bájný Ithačan putuje světem, přičemž domovským přístavem je mu Amsterdam. Z Říma k sobě povolal věhlasnou sopranistku Raffaellu Milanesi, aby nás společně uvedli do Salónu korunní princezny Marie Josefy Saské, matky Ludvíka XVI. Skrze její komnaty přicházela na francouzský královský dvůr hudba vlašská (a ne jen tak ledajaká; zmiňme například Antonia Vivaldiho a Nicolu Conforta), ale také hudba dvou Itálií posedlých Johannů: Adolpha Hasseho a Gottlieba Grauna. Už samotná tato jména skýtala záruku dokonalého hudebního rozptýlení.

[DDET Program koncertu]

Johann Adolf Hasse (1699–1783)
kantáta Bell’aurora che d’intorno
Didone abbandonata
“Non ha ragione, ingrate” a “Ombra Cara”

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Koncert pro dvoje housle a zobcovou flétnu a moll

Jean-Philippe Rameau (1683–1764)
výběr tanců z Les Festes de l’Hymen et de l’Amour

Jean-Pierre Guignon (1702–1774)
Six Sonates en trio
Sonata Seconda

Leonardo Leo (1694–1744)
kantáta Vado dal piano al monte
[/DDET]

Ensemble Odyssée ©Martin Divíšek

 
[nggallery id=307]

Zpět na Program 2017

[:en]

Music for the Crown Princess


Italian Cantatas for Maria Josepha of Saxony
J. A. Hasse, A. Vivaldi, L. Leo, J.-Ph. Rameau

Raffaella Milanesi – soprano

ENSEMBLE ODYSSEE (the Netherlands)
Andrea Friggi – harpsichord, artistic director
Anna Stegmann – recorders
Eva Saladin – baroque violin
Ivan Iliev – baroque violin
Agnieszka Oszanca – baroque cello

Monday 31. 7. 2017, 20.00
Zámek Troja

U Trojského zámku 1, Praha 7

In collaboration with the Italian Culture Institute in Prague. Under the auspices of the Italian Culture Institute in Prague and His Excellency, Eduard W. V. M. Hoeks, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands.

The concert is recorded by the Czech Radio 3.

Tickets: 900, 650 CZK

On the last day of June Troy will be conquered again, only this time it is going to be the Troja Chateau in Prague and it will not be assaulted by Odyssey’s ingenuity and military strategy but by an ensemble which carries the ancient warrior’s name. Ensemble Odyssee, just like the legendary Ithacan navigator, have cruised the world while making Amsterdam its homeport. From Rome they have summoned the illustrious soprano Raffaella Milanesi in order to take us on a voyage to the musical “salon” in Versailles of the Crown Princess Maria Josepha of Saxony, the mother of Louis XVI. Via her chambers, some of the best Italian music poured into the vast spaces of the French Royal Palace. She was a great admirer of such musical giants as Vivaldi and Nicola Conforto, but also the German lovers of Italy, Adolph Hasse and Gottlieb Graun. These names alone was a guarantee of a splendid music diversion.

[DDET Concert programme]

Johann Adolf Hasse (1699–1783)
Cantata Bell’aurora che d’intorno
Didone abbandonata
“Non ha ragione, ingrate” a “Ombra Cara”

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Concerto for Two Violins and Recorder in A Minor

Jean-Philippe Rameau (1683–1764)
Selection of dances from Les Festes de l’Hymen et de l’Amour

Jean-Pierre Guignon (1702–1774)
Six Sonates en trio
Sonata Seconda

Leonardo Leo (1694–1744)
Cantata Vado dal piano al monte
[/DDET]

Jean Rondeau

 

Ensemble Odyssée ©Martin Divíšek

 
[nggallery id=307]

Return to programme 2017

[:]